วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

OXOTEL Signage System, Chiangmai, Thailandวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Promenade Cineplex Signage System, Bangkok, Thailandวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

OXOTEL Logo 1st Draft