วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

OXOTEL Business Namecard


credit photo: Wisitsak Suriyasri

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

OXOTEL Signage System, Chiangmai, Thailandวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Promenade Cineplex Signage System, Bangkok, Thailand